Projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” o numerze POWR.04.01.00-00-I085/15 jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo Funduszy Europejskich

Available courses

Category: Innowacje

Interaktywny program kształcenia osób dorosłych, posiadających kwalifikacje do pracy w zawodzie